Globaal energiesysteem creëert meer banen in duurzame energie dan in fossiele brandstof technologieën

Volgens een nieuw rapport van het Internationale Renewable Energy Agency (IRENA) waren er in 2016 meer dan 9,8 miljoen mensen werkzaam in de hernieuwbare energiesector,. Hernieuwbare energie en banen – Jaarlijkse beoordeling 2017, uitgegeven op de 13e zitting van de IRENA, bevat de laatste cijfers over de werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector en inzicht in de factoren die de hernieuwbare arbeidsmarkt beïnvloeden. Ook zonnepanelen huren zit in de lift.

“De dalende kosten en beleidsmaatregelen hebben de investeringen en de werkgelegenheid in hernieuwbare energie wereldwijd gestaag doen stijgen sinds IRENA’s eerste jaarlijkse evaluatie in 2012, toen er ruim vijf miljoen mensen in de sector werkzaam waren,” aldus IRENA directeur-generaal Adnan Z. Amin. “In de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld is het aantal banen in de zonne- en windsector samen meer dan verdubbeld.

“Hernieuwbare energiebronnen ondersteunen rechtstreeks bredere socio-economische doelstellingen, waarbij jobcreatie steeds meer wordt erkend als een centraal onderdeel van de wereldwijde energietransitie. Aangezien de weegschaal nog steeds doorslaat ten gunste van hernieuwbare energiebronnen, verwachten we dat het aantal mensen in de hernieuwbare sector in 2030 24 miljoen zou kunnen bedragen, het banenverlies in de fossiele brandstofsector meer dan compenseert en een belangrijke economische drijfveer wordt over de hele wereld, “voegde Mr Amin eraan toe.

9,8 miljoen

De jaarlijkse evaluatie toont aan dat het globale aantal banen in hernieuwbare energiebronnen, met zondering van grote waterkracht, bedroeg in 2016 8,3 miljoen. Als we de directe werkgelegenheid in grote waterkracht erbij tellen, stijgt het totale aantal banen voor hernieuwbare energie wereldwijd naar 9,8 miljoen. China, Brazilië, de Verenigde Staten, India, Japan en Duitsland waren verantwoordelijk voor de meeste banen voor hernieuwbare energie. In China bijvoorbeeld werkten er 3,64 miljoen mensen in duurzame energie in 2016, een stijging van 3,4 procent.

In IRENA’s rapport blijkt dat fotovoltaïsche zonne-energie (PV) de grootste werkgever was in 2016, met 3,1 miljoen banen – een stijging van 12 procent vanaf 2015 – vooral in China, de Verenigde Staten en India. In de Verenigde Staten stegen de banen in de zonnesector 17 keer sneller dan de algemene economie, en groeide tegenover het voorgaande jaar met 24,5 procent tot meer dan 260.000. De nieuwe windinstallaties hebben bijgedragen aan een stijging van de wereldwijde windopbrengst met 7 procent, waardoor het aantal arbeidsplaatsen steeg tot 1,2 miljoen. Brazilië, China, de Verenigde Staten en India bleken ook de belangrijkste biodieselmarkten te zijn, met biobrandstoffen die zorgen voor 1,7 miljoen banen, biomassa 0,7 miljoen banen en biogas 0,3 miljoen banen.

“IRENA heeft dit jaar een vollediger beeld gegeven over de stand van zaken in de hernieuwbare energiesector, omdat de gegevens van grote waterkracht zijn opgenomen. Het is belangrijk om deze bijkomende 1,5 miljoen werkende mensen te erkennen, aangezien zij de grootste hernieuwbare energietechnologie in geïnstalleerde capaciteit vertegenwoordigen, “zegt dr. Rabia Ferroukhi, hoofd van IRENA’s beleidseenheid en adjunct-directeur kennis, beleid en financiën.

Azië en Afrika

Uit het rapport blijkt dat wereldwijd 62 procent van de banen in Azië is. Jobs in installatie en fabricage blijven verhuizen naar deze regio, met name naar Maleisië en Thailand, dat het wereldwijde centrum voor zonne-energiefabricage is geworden.

In Afrika hebben hernieuwbare energie-ontwikkelingen op grote schaal grote vooruitgang geboekt, waarbij Zuid-Afrika en Noord-Afrika goed zijn voor driekwart van de 62.000 banen in hernieuwbare energie op dit continent.

“In sommige Afrikaanse landen, met de juiste hulpbronnen en infrastructuur, zien we banen die zich voordoen in de fabricage en installatie voor grootschalige hernieuwbare energie. Maar in vele gebieden van het continent zijn er decentrale hernieuwbare energiesystemen, zoals zonne-energie, die toegang tot energie en economische ontwikkeling brengen. Deze autonome mini-grid oplossingen geven gemeenschappen de kans om een traditionele elektriciteitsinfrastructuur te ontwikkelen en nieuwe banen te creëren, “zei Ferroukhi.

Bron: ODE

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)