Ontdek waarom je beter kiest voor deodorant zonder aluminium

Is aluminium in deodorant kankerverwekkend? Tot nu waren dit slechts conclusies uit eerdere laboratorium onderzoeken met bacteriën en cellen in kweekschaaltjes. Er is helaas nog onvoldoende bewijs om harde conclusies te kunnen trekken. Vrijwel iedereen gebruikt dagelijks deodorant. Een mogelijke link met kanker kan daarom zorgen geven of leiden tot ongeloof. In onderstaand artikel leggen we je uit waarom je toch beter kiest voor deodorant zonder aluminium. Helemaal onderaan geven we enkele suggesties van veilige deodoranten.

Aluminium chlorideDe tot voor kort gedane onderzoeken wezen echter wel degelijk in de juiste richting. Een team van Zwitserse wetenschappers heeft eind 2016 een onderzoek gedaan naar de toename van borstkanker. Ze keken naar de mogelijke schadelijk effecten van aluminium in de vorm waarin het in deodorant voorkomt (aluminiumchloride en aluminiumchlorohydraat). De onderzoekers leggen door dit onderzoek een duidelijke link tussen deodorant met aluminium en borstkanker.

Veiligheid aluminium

Aluminium wordt breed toegepast in de industrie als toevoeging aan levensmiddelen, deodorant, vaccinaties en aan bijvoorbeeld zuurremmende medicijnen. In het algemeen wordt aluminium in de praktijk als veilig beschouwd. Maar er is door ontbrekend onderzoek nog veel onbekend over de precieze effecten die het kan hebben op menselijke cellen. Sommige dingen zijn al wel onderzocht. Het is bijvoorbeeld bekend dat aluminium schadelijke effecten kan hebben op onder andere het zenuwstelsel, ontstekingsbevorderend kan werken en DNA kan beschadigen. Andere onderzoeken laten zien dat aluminium de estrogeen receptoren verstoord.

Blootstelling aan aluminium via deodorant

We worden via verschillende bronnen blootgesteld aan aluminium. Een grote bron is het gebruik van deodorant. Aluminiumchloride in deodorant wordt omgezet in aluminiumhydroxide. Dit bereikt door de continue, dagelijkse en levenslange toediening op de huid gemakkelijk de borstepitheelcellen (cellen die organen en andere weefsels bedekken) van het borstweefsel. De concentratie aluminium in een menselijk lichaam is laag. De concentratie in de borst blijkt echter veel hoger te zijn. Er komt meer borstkanker voor, maar ook de plaats verandert. Tumoren bevindt zich steeds meer in de buitenste delen van de borst. Daardoor vermoedt men dat dit door een schadelijke, lokaal toegepaste stof van buitenaf moet komen. Hierdoor is aluminium in deodorant als verdachte stof naar voren gekomen.

Nieuw onderzoek naar kankerverwekkend aluminium in deodorant

Wetenschappers van verschillende Zwitserse instituten wilden het effect van aluminiumchloride bekijken in een beter en dichter bij de mens komend model dan de bacterie- en kweekschaalmodellen. Betrouwbaar onderzoek op mensen zelf is lastig omdat er vele soorten deodorant met aluminium zijn en erg veel mensen deze deodoranten gebruiken of gebruikt hebben. Hierdoor is het slechts gissen naar het kankerverwekkende effect. Om meer duidelijkheid te krijgen is dit onderzoek uitgevoerd op muizen.

Resultaat van het onderzoek

Uit het Zwitserse onderzoek bleek dat aluminium in de vorm waarin het in deodorant aanwezig is (aluminiumchloride en aluminiumchlorohydraat) en op de manier waarop het gebruikt wordt door mensen, het DNA kan beschadigen. Dit veroorzaakt veranderingen in gezonde borstepitheelcellen (vergelijkbaar aan die van de mens) van muizen waardoor gezonde borstcellen tumoren vormen en kunnen uitzaaien. Er werden uitzaaiingen gevonden naar longen, hersenen en lever. De onderzoekers keken in vitro, dus in een kweekschaaltje, maar ook werden er onderzoeken gedaan op muizen om de mens zo dicht mogelijk te benaderen.

Conclusie en advies gebruik deodorant met aluminium

Dit muizen model kan uiteraard niet 1 op 1 worden vergeleken met het effect van deodorant met aluminiumchloride op menselijke cellen en op de mens als geheel, maar het zijn wel duidelijke en goed onderbouwde resultaten en conclusies waarmee er zeer grote vraagtekens kunnen worden gezet bij de veiligheid van de meeste reguliere deodoranten waarin aluminiumchloride als werkzame stof is gebruikt. Dát de effecten ook bij mensen aanwezig zullen zijn is te verwachten, maar toekomstig aanvullend onderzoek zal moeten gaan uitwijzen in welke mate de schadelijke effecten bij ons optreden.

Een van de wetenschappers van het onderzoek vergelijkt het aluminiumchloride verhaal met asbest. Ook deze stof was goedkoop waardoor de industrie het veel en graag gebruikte. Langzamerhand kwamen er steeds meer aanwijzingen dat het kankerverwekkend was, maar mensen bleven, net als met aluminiumchloride in deodoranten, resultaten in twijfel trekken. De bewijzen stapelden zich op en uiteindelijk kwam er pas na 50 jaar een verbod.

Het advies van de Zwitserse wetenschappers op basis van hun resultaten is dan ook om deodorant met aluminiumchloride zo min mogelijk te gebruiken. Hoewel borstkanker bij mannen minder voorkomt dan bij vrouwen adviseren de Zwitserse wetenschappers ook hen om aluminiumchloride te vermijden. Goed de ingrediëntenlijst bekijken dus en flessen met aluminiumchloride in het winkelschap laten staan.

Deodorant zonder aluminium

Aluminiumchloride of andere vormen van aluminium zijn te vermijden door goed op de verpakking van deodorant te kijken of het bij de ingrediënten staat. Onder de reguliere deodoranten zijn gelukkig ook soorten zonder aluminium te vinden die ook goed werken tegen transpiratievocht en -zweet. Er zijn deodoranten op basis van kruiden en andere varianten die op natuurlijke wijze werken en de benodigde zweetproductie niet remmen. Een andere effectieve stof is natriumbicarbonaat zoals bijvoorbeeld in de deodorant van The Ohm Collection. Dit absorbeert het zweet en neutraliseert zweetgeur. Een fijn parfum is toegevoegd in de vorm van natuurlijke essentiële olie.

Bron: Greenjump

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)