Solarise wil zonne-energie op grotere schaal laten doorbreken in Europa

Solarise wil zonne-energie op grotere schaal laten doorbreken in Europa. Het project focust op moeilijk bereikbare doelgroepen: woningen van lage-inkomensgezinnen en beschermde historische gebouwen.

Het gebruik van zonne-energie is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2014 was de zon al goed voor 14 procent van de hernieuwbare energie in Europa. Toch is er nog veel groeipotentieel. Dat potentieel wil Kamp C aanspreken door deel te nemen aan het Europese Interreg 2 Zeeën-project Solarise.

“De Solarise-partners willen elk in hun land – Frankrijk, Engeland, Nederland en België – achterhalen welke barrières er zijn voor zonne-energie en hoe we die kunnen wegnemen”, zegt projectverantwoordelijke Sarah Verbeeck van Kamp C. “Solarise richt zich op doelgroepen die nog vaak terughoudend staan tegenover zonne-energie: woningeigenaars met een laag inkomen en eigenaars of beheerders van beschermde historische gebouwen.”

Barrières wegnemen

De twee groepen kampen met verschillende struikelblokken. Woningeigenaars gaan er vaak van uit dat een installatie voor zonne-energie heel duur is en dat het lang duurt voor de investering zichzelf terugbetaalt. “Die perceptie willen we doorprikken: een installatie voor zonne-energie is voor veel mensen echt wel haalbaar”, stelt Sarah Verbeeck.

“Beschermde historische gebouwen kampen dan weer met andere uitdagingen. Vaak mogen ze aan de buitenkant niet aangepast worden. Veel eigenaars en beheerders denken daarom dat hernieuwbare energie voor hen geen optie is. Maar in de praktijk zijn er best nog wel mogelijkheden. Die willen we onder de aandacht brengen.”

Oude pastorijwoning

Op 1 januari 2018 ging Solarise officieel van start. De komende maanden gaat Kamp C onder meer de gemeente Zoersel begeleiden bij de verbouwing van een oude, beschermde pastorijwoning. De Kamp C-begeleiders zullen haalbaarheidsstudies ondersteunen en de gemeente adviseren rond de technische systemen die ze kan kiezen.

“Kamp C zal ook een rol spelen in het ontwikkelen van trainingen en infosessies”, weet projectverantwoordelijke Kelly Penen. “In februari 2019 organiseren we samen met Flux 50 een event rond businessmodellen. Op iets langere termijn zullen we de gemeenten Zoersel en Middelkerke helpen om energieplanningen en roadmaps te ontwikkelen. En Kamp C is natuurlijk ook een goede partner om de projectresultaten achteraf verder te verspreiden: naar lokale overheden, particulieren …”

Projectpartners

Solarise loopt van 1 januari 2018 tot 30 juni 2021. Het project verenigt onderwijsinstellingen, energiecoöperaties en lokale overheden uit Frankrijk, Engeland, Nederland en België, onder leiding van de Universiteit van Picardië Jules Verne. De Belgische partners zijn Kamp C, Flux 50, KU Leuven, de gemeente Zoersel en de gemeente Middelkerke. In Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt het project gedragen door Middelburg, Heerhugowaard, Fourmies, Enercoop, Brighton & Hove City Council en de University of Portsmouth.

Solarise kadert binnen de EU-doelstelling om de CO2-voetafdruk in Europa te verkleinen. In totaal kan het project zorgen voor 186 000 ton minder CO2-uitstoot op 25 jaar tijd. Solarise wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 en gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bron: Kamp C

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)