Textiel blijft populair in groeiende Kringwinkel

Vorig jaar kregen de 135 Vlaamse Kringwinkels maar liefst 5,8 miljoen klanten over de vloer, 7,6% meer dan het jaar ervoor. Samen kochten deze klanten voor € 51,4 miljoen aan gebruikte spullen, wat zo’n 6,7% meer is dan in 2015.

Producten hergebruiken is beter voor het milieu dan ze te recycleren, verbranden of storten. Al jaren zetten De Kringwinkels hier sterk op in. Met resultaat: vorig jaar zamelden de 135 verkooppunten in Vlaanderen samen 72.900 ton goederen in (+6,6%). Het aantal transacties (= verkopen in de winkels) steeg vorig jaar met 7,6% tot 5,8 miljoen. Ook de totale winkelomzet groeide tot € 51,4 miljoen (+6,7%).

Vijf nieuwe winkels

Volgens Marleen Vos, algemeen directeur van KOMOSIE is deze groei voor een deel toe te schrijven aan de uitbreiding van het aantal Kringwinkels “Vorig jaar openden vijf nieuwe winkels de deuren, in Brasschaat, Hoogstraten, Mechelen, Gent en Leuven. Een winkel in de buurt zet mensen ertoe aan om spullen binnen te brengen of om klant te worden”.

Marleen Vos, algemeen directeur KOMOSIE.

Bewust tweedehands

Een andere verklaring voor de groei is dat ook meer en meer mensen bewust voor tweedehands kiezen. Uit een onderzoek dat De Kringwinkel in 2016 voerde samen met Troc.com en tweedehands.be, blijkt dat 4 op de 10 Vlamingen af en toe tweedehands koopt. 82% van hen heeft er een heel goed gevoel bij als ze iets tweedehands hebben gekocht. Het taboe hierop lijkt dus zo goed als verdwenen. Nog interessant te vermelden hierbij: de tweedehandskoper blijkt iets vrouwelijker te zijn (53,5% van de vrouwen tegenover 46,5% van de mannen), en iets jonger. Slechts 24,8% van de 55-plussers gaf aan het afgelopen jaar tweedehands gekocht te hebben, tegenover 34,7% van de -35 jarigen en 40% van de 35-54 jarigen.

Textiel en meubelen

Vooral textiel en meubelen blijven de meest populaire items in de Kringwinkels. Samen zijn ze goed voor ruim de helft van de gerealiseerde omzet.

Nog veel potentieel

De Kringwinkel groeit; meer inzameling, meer winkels, meer klanten, meer omzet. Maar we zitten nog lang niet aan het plafond. Er is nog een belangrijk groeipotentieel. Nu meer mensen bereid zijn om vanuit ecologische overwegingen tweedehands te kopen, moeten we nog meer inspanningen leveren zodat nog meer mensen de weg naar De Kringwinkel vinden. Dit wil zeggen dat we de Kringwinkel nog dichter bij de klant moeten brengen en nieuwe winkels openen in die gemeenten waar er nog geen gevestigd zijn. Meer goederen en meer winkels betekent ook meer mensen. En daar knelt het schoentje.

“De Kringwinkels willen niets liever dan zoveel mogelijk mensen sociaal tewerkstellen en zoveel mogelijk lokaal hergebruik realiseren. Om ons verhaal rond te maken moet er dus fors ingezet worden op sociale tewerkstelling”, besluit Marleen Vos.

Vorig jaar groeide de sector met 143 extra mensen, wat het totaal op 5.426 werknemers bracht. Dit lijkt positief, maar Marleen Vos plaatst er toch een kanttekening bij: “De groei in tewerkstelling is maar heel beperkt en is voornamelijk toe te schrijven aan extra mensen in het Artikel 60-statuut, vrijwilligers en arbeidszorgmedewerkers. Dit zijn veelal tijdelijke krachten, die ook goede begeleiding nodig hebben. Het aantal begeleiders is echter achteruit gegaan. Dat maakt het niet altijd evident om onze winkels te runnen. We zouden nog veel meer kunnen groeien, indien we meer mensen hadden om de instroom van goederen nog beter te kunnen verwerken. Meer hergebruik betekent dus meer werk voor kortgeschoolden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Is dat geen beleidsprioriteit van deze regering?”

 

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)