Het EPC in een nieuw jasje vanaf 2019

EPC

Vanaf januari 2019 komt het EPC in een nieuw jasje te zitten. Aan het toepassingsgebied verandert er niets, wel zal het er helemaal anders uitzien en bevat het nieuwe informatie. Zo wordt het EPC een stuk visueler gemaakt, wordt het kengetal uitgebreid met een label en worden de aanbevelingen een pak concreter.

In 2008 werd het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop werden aangeboden. Enkele maanden later werd de verplichting ook ingevoerd voor verhuur. Het certificaat informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een gebouw.

Inmiddels is het EPC al goed ingeburgerd en zijn reeds meer dan 1 miljoen EPC’s ingediend voor het Vlaamse woningenbestand. Tien jaar na de lancering van het certificaat wordt er gewerkt aan een grondige uitbreiding. Het nieuwe EPC zal gelanceerd worden in januari 2019 en wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning.

Wat verandert er?

Op het nieuwe EPC zal een label toegevoegd worden, gaande van A+ (zijnde een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Door het label toe te voegen, zal de potentiële koper of huurder nog sneller de energieprestatie van de woning of het appartement kunnen inschatten en zal hij deze gemakkelijker kunnen vergelijken met andere woningen en appartementen.

Daarnaast worden de aanbevelingen grondig uitgebreid, overzichtelijk weergegeven en aangevuld met een kostenindicatie. Dit zal de potentiële koper/huurder op een snelle en eenvoudige manier inzicht geven in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en wat de grootteorde is van het bijhorende kostenplaatje. Ook zal er technische informatie terug te vinden zijn op het nieuwe EPC.

Wat moet u doen als u uw woning te koop of te huur wil stellen?

Zolang u over een geldig EPC beschikt, hoeft u geen nieuwcertificaat te laten opmaken. Uw oude EPC blijft sowieso tien jaar geldig. Als u vanaf januari 2019 een EPC laat opmaken dan zal dit automatisch het vernieuwde EPC zijn.

Heeft u geen (geldig)  EPC, dan moet u nog steeds een erkende energiedeskundige type A contacteren. Die zal de woning inspecteren en een EPC opmaken met behulp van een software die door het VEA ter beschikking wordt gesteld. De lijst met erkende energiedeskundigen type A vindt u op www.energiesparen.be/epcparticulier.

Waar willen we naartoe?

Het EPC is een instrument om kopers, huurders en ook eigenaars te sensibiliseren over de energetische prestaties van hun woning. Met de vernieuwing ervan willen we hier nog meer op inzetten, want uiteindelijk willen we in Vlaanderen tegen 2050 een energiezuinig gebouwenpark! Op het nieuwe EPC zal u kunnen zien in welke mate uw woning al voldoet aan de langetermijndoelstelling die voor de energieprestatie van het Vlaamse woningenbestand is vastgesteld.

Bron: Vito