GoodPlanet heeft jouw steun nodig, en wel hierom!

Vorig jaar sensibiliseerden de 80 medewerkers en 100 vrijwilligers van GoodPlanet Belgium meer dan 500.000 kinderen en jongeren over heel België. De concrete terreinacties bereikten eveneens hun leerkrachten, directies, ouders, net als honderden ondernemingen.

De coronacrisis dwong GoodPlanet er dit jaar echter toe om al haar activiteiten in scholen, in de openbare ruimte en in bedrijven tijdelijk stil te leggen. De financieringvan onze werking is sterk gedaald. Slechts 5% van de werkingsmiddelen van GoodPlanet bestaat uit structurele subsidies. We bevinden ons vandaag in een zeer zorgwekkende financiële situatie. De missie van GoodPlanet is echter nu meer dan ooit noodzakelijk. 

Het is eerst en vooral door ons individueel en collectief gedrag aan te passen dat we de biodiversiteit en zo ook de mensheid kunnen beschermen en vrijwaren. De huidige wereldwijde gezondheidscrisis laat zien dat er een nauw verband bestaat tussen het welzijn van mensen, andere levende wezens en ecosystemen. We zijn nu getuige van een ongekende achteruitgang van het milieu, de biodiversiteit, het klimaat en de rechtvaardige verdeling van de rijkdom. Dit maakt de bedreigingen voor de mondiale volksgezondheid nog groter. GoodPlanet heeft als terreinorganisatie de missie om de mens, ons leefmilieu en onze sociale verbanden opnieuw in het hart van ieders bewustzijn te brengen.

Binnen de 4.000 lokale projecten promoot GoodPlanet onder andere:

Korte voedselketens

Gezonde seizoensgebonden voeding

Een zero afval levensstijl

Fysieke activiteiten in de open lucht

Bescherming van de lokale biodiversiteit

“We werken in scholen aan groenere speelplaatsen en moestuinen. We maken kinderen bewust van de voordelen van zachte mobiliteit rond scholen. We nodigen hen uit om te proeven van seizoensfruit en -groenten. In steden creëren we intergenerationele tuinenen Tiny Forests vol biodiversiteit. We begeleiden bedrijven bij hun transities rond duurzaam ondernemen“, zegt Jo Van Cauwenberge, oprichter, directeur en bestuurder van GoodPlanet Belgium.

Na de coronacrisis blijven kwaliteitsonderwijs en ondersteuning op het terrein essentieel. We hebben uw hulp nodig om onze projecten zo snel mogelijk voort te zetten en zo bij te dragen aan een rechtvaardiger samenlevingsmodel dat meer respect heeft voor onze planeet.”

Doe een gift

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)