Hoeveelheid huishoudelijk afval blijft afnemen

Vlaanderen blijft de hoeveelheid huishoudelijk afval verder terugdringen. De Vlaming produceerde in 2017 maar liefst 18,6 kg minder afval dan het jaar voordien. Een kwart van die daling is toe te schrijven aan het restafval. De OVAM verzamelde alle cijfers in het rapport Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2017: “We verwachten dat de dalende trend ook de komende jaren zal aanhouden.”

145,7 kilogram: zoveel restafval produceerde de gemiddelde Vlaming in 2017. Dat is 4,3 kilogram minder dan in 2016 en bijna 13 kilogram minder dan in 2013. “De dalende trend is al een tijdje merkbaar”, zegt Mieke Vervaet van het team Onderzoek & Monitoring bij de OVAM. “De jongste jaren zijn er veel inspanningen gedaan om correcte tarieven in te voeren voor de inzameling van huisvuil en grofvuil. Tot 2014 kon je in sommige gemeenten grofvuil nog gratis afgeven in het recyclagepark: dat kan nu niet meer. Daarnaast zijn er zowel voor huisvuil als voor grofvuil meer Diftar-systemen gekomen om het gewicht te meten, waardoor mensen per kilo betalen. Die maatregelen zorgen ervoor dat mensen hun restafval beter sorteren en dat ze het selectiever aanbieden.”

Ook op organisatorisch vlak zijn er stappen vooruit gezet, weet Mieke Vervaet. “Steeds meer recyclageparken voeren strengere toegangscontroles in. Zo kunnen alleen nog de plaatselijke inwoners hun afval komen brengen en wordt bedrijfsafval efficiënter geweerd. Daarbovenop hebben we de jongste jaren sterk ingezet op visitaties bij de gemeenten en bij intercommunales. We bieden hen een aanpak op maat en doen concrete voorstellen om de hoeveelheid restafval verder naar beneden te krijgen.”

“Meer selectieve inzameling van gft, textiel en pmd kan cijfers nog verder doen dalen”

Nog meer sorteren

De komende jaren verwacht de OVAM een verdere daling van de hoeveelheid restafval. Daar zijn verschillende redenen voor. Mieke Vervaet: “De definitie van gft-afval is sinds kort uitgebreid: ook etensresten van vlees, vis en kaas mogen nu mee in de gft-bak. Dat maakt het makkelijker om voedselafval te sorteren. In de toekomst wordt ook de omschrijving van pmd-afval ruimer. Alle plasticverpakkingen zullen dan in de pmd-zak mogen, ook folies en dergelijke. Die maatregelen zullen de hoeveelheid restafval wellicht verder doen afnemen.”

“Naast die grote ingrepen verwachten we ook veel van de mobiele recyclageparken die Vlaanderen sinds 2017 doorkruisen. Zulke parken bestaan uit kleine containers die enkele weken in een bepaalde buurt of wijk worden opgesteld. Met de mini-recyclageparken bereiken we doelgroepen die traditioneel minder goed selectief inzamelen, zoals mensen die minder mobiel zijn of die de regels van het recyclagepark niet zo goed begrijpen. Dertien gemeenten zijn intussen met mobiele recyclageparken aan de slag. Omdat het om een kleine groep gaat, blijven de resultaten voorlopig beperkt, maar het concept lijkt wel aan te slaan.”

Programma voor kustgemeenten

Ook de bezoeken bij lokale besturen worden onverminderd voortgezet. Onder meer bij de kustgemeenten zijn de restafvalcijfers nog vrij hoog. Dat heeft te maken met de specifieke situatie van de kuststeden: mensen sorteren minder tijdens een weekendje aan zee en brengen hun afval ook niet altijd naar de juiste inzamelpunten. “Nochtans hebben enkele gemeenten al makkelijke inzamelsystemen ingevoerd, maar die zijn nog niet overal goed ingeburgerd”, aldus Mieke Vervaet. “Daarom werkt de OVAM samen met de kustgemeenten aan een betere communicatie voor verblijfstoeristen.”

Bron: www.ovam.be

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)