Kamp C: “De 5 meest gestelde vragen rond duurzaam bouwen”

Elk jaar krijgen honderden particulieren die duurzaam willen bouwen of verbouwen onafhankelijk advies van Kamp C. Vorig jaar gaven we 1100 bouwadviezen aan burgers. Maar wat zijn nu de meest gestelde vragen? Adviseur Dirk licht de 5 meest gestelde vragen toe. 

1. Vragen over verwarmingssystemen: “Hoe verander je van verwarmingssysteem? Hoe stap je over naar een warmtepomp?” …

Dirk: “Er is veel interesse voor warmtepompen. Maar één van de dingen die je niet zo snel hoort is dat een warmtepomp een typisch laag-temperatuursysteem is. Als die dingen hogere temperaturen moeten leveren gaan ze veel minder rendabel werken. Bovendien zijn conventionele verwarmingssystemen gedimensioneerd op hoge temperaturen. Alleen vloerverwarming vormt hier een uitzondering op. Dus zomaar een aardgas- of stookolieketel vervangen door een warmtepomp is niet echt mogelijk.”

2. Vragen over het verlagen van het E-peil: “Hoe krijg je het E-peil, een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, naar beneden?”

Dirk: “Omdat er een subsidiëring is voor nieuwbouw onder de vorm van een vrijstelling van belasting op het kadastraal inkomen gedurende 5 jaar is hier redelijk veel vraag naar. Hoe krijgen we het E-peil onder die grens van 20?

Het E-peil is een combinatie van vele factoren. Daar wordt onder andere het isolatiepeil van het gebouw in verrekend maar ook de technieken zoals verwarming en verluchting. Ook het aandeel hernieuwbare energie wordt daarin verrekend.

Onze voorkeur gaat in de eerste plaats naar het verzorgen of verbeteren van de gebouwenschil. Dat is stap 1 in het energiezuinig maken van een gebouw. We gaan proberen om zo weinig mogelijk energie te verliezen en dus ook de warmtevraag zoveel mogelijk te beperken. In sommige gevallen wordt dat overgeslagen en gaat men eerder investeren in technieken. Met een installatie PV-panelen (zonnepanelen) kun je het E-peil heel snel naar beneden halen. En in sommige gevallen wordt dat ook toegepast.”

3. Vragen over subsidies, vooral bij verbouwingen.

Dirk: “Voor nieuwbouw zijn er voornamelijk verplichtingen op het gebied van energie. Voor verbouwingen ligt dat anders, daar zijn een aantal subsidies voorzien. Het Vlaams Energieagentschap wil in de nabije toekomst het aandeel grondige verbouwingen van ons woningbestand opdrijven van 1 % waar we nu staan naar 3 %. De subsidies via de netwerkbeheerders voor energiebesparende maatregelen zijn nog vrij begrijpelijk. Maar de renovatiepremie van de Vlaamse Overheid is om één of andere wel ingewikkeld gemaakt en vraagt minstens een tweede lezing om alles te begrijpen.”

4. Vragen over isolatiepeil. “Naar welk isolatiepeil wil je geraken? Met welke materialen en dikte van de materialen ga je isoleren?” …

Dirk: “Een veelgestelde vraag is hoe dik je moet isoleren. Nu gaat het in de eerste plaats om een isolatiepeil. Met een beter isolerende materiaal ga je dat ambitieniveau met een dunnere dikte kunnen realiseren dan met een wat minder goed isolerend materiaal. Je kunt het ook omdraaien: op eenzelfde dikte ga je met het beter isolerend materiaal ook een beter geïsoleerde gebouwenschil krijgen.”

5. Vragen over zonnepanelen.

Dirk: “Sinds alle berichtgeving over de wijzigingen die op 1 januari 2021 gaan doorgevoerd worden in verband met de digitale meters en de installaties van PV-panelen (zonnepanelen), krijgen we hier veel vragen over. We kunnen hier spijtig genoeg geen antwoord op geven omdat deze hele regelgeving nog niet op punt staat. We voelen wel aan dat mensen de aanschaf van een installatie PV-panelen uitstellen omwille van de onzekerheid die er nu rond heerst.

Ergens begrijpen we de omzichtigheid wel die hier door de besluitvormers gehanteerd wordt. In het verleden zijn er al een paar misvattingen geweest in verband met zulke installaties. Maar inzake klimaat- en CO2 problematiek moet er wel een besef komen van hoogdringendheid.”

Bron: Kamp C

error

Interessant? Delen mag! :-)