Minder vaak gazon maaien goed voor biodiversiteit

Minder vaak gras maaien leidt tot een grotere rijkdom aan plant- en diersoorten, blijkt uit een Canadese studie. “Er is niets mis mee als je gazon een paar centimeter langer is dan dat van de buren”, concluderen de onderzoekers. Sommige mensen kiezen zelfs voor een tuin zonder gazon.

Ze deden hun onderzoek naar gras in stadsparken, op rotondes en in bermen. Uit een meta-analyse concludeerden ze dat er sterk bewijs is dat het vaak maaien van het gras negatieve ecologische gevolgen heeft. Dat zou vooral het gevolg zijn voor planten en ongewervelde dieren.

Paardenbloemen en klaver

“Zelfs als je het aantal maaibeurten licht vermindert, brengt dat een reeks voordelen met zich mee,” zegt Chris Watson, hoofdauteur van de studie. “Dat leidt tot meer bestuivende insecten, meer diversiteit in plantsoorten en minder CO2-uitstoot. Tegelijkertijd kan gazongras naarmate het langer groeit, zich beter weren tegen ziekten, onkruid en droogte.”

Vaak gras maaien heeft tot gevolg dat soorten die laag bij de grond groeien, zoals paardenbloemen en klaver, meer kans krijgen. Soorten waarvan de top regelmatig afgemaaid wordt, kunnen niet concurreren met deze bloemen. Als er meer diversiteit getolereerd wordt in stadsgras, neemt ook de biodiversiteit van andere organismen zoals bestuivers en herbivoren toe.

Onkruid

Vaak gras maaien resulteert in een toename van onkruid en grasplagen, zeggen de onderzoekers, die datasets uit Noord-Amerika en Europa gebruikten.
“Onze bevindingen sluiten aan bij die van de grasmattenindustrie, waaruit eerder al bleek dat onkruid en plagen meer kans krijgen als gazongras vaker verstoord wordt”, zegt Watson.

Burgers kunnen de plaatselijke overheden beïnvloeden als het gaat om de manier waarop ze met hun groen omgaan, zegt hij. “Vooral als het geen geld kost.” Anderzijds kunnen klachten over te lang gras ook snel bereidwilligheid van lokale overheden in de kiem smoren. “Het is dus belangrijk om het publiek hierover voor te lichten. We moeten af van gedateerde ideeën over hoe een gazon erbij hoort te liggen. Er is niets mis mee als je gazon een paar centimeter langer is dan dat van de buren.”

Teken en muizen

Voor het idee dat lang gras een prima verblijfplaats is voor teken en knaagdieren is weinig bewijs gevonden, zegt hij. “De aanwezigheid van teken is meer gekoppeld aan de aanwezigheid van gastheerpopulaties, zoals herten, dan aan het type vegetatie. In de volgende fase van ons onderzoek willen we deze negatieve percepties nader onderzoeken.”