Peuter wil vooral iets leren uit voorleesboek

Hoe krijgen ouders en leerkrachten kinderen aan het lezen? Door ze al heel vroeg boeken voor te schotelen die uitleggen waarom en hoe dingen gebeuren, blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoekers wisten al langer dat kinderen houden van causale informatie. Ze willen voortdurend weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn, hoe ze in elkaar zitten. Ze kijken naar de wereld als kleine wetenschappers.

Maar vreemd genoeg is nooit onderzocht hoe die honger naar kennis hun leesvoorkeuren beïnvloedt.

Kunstmatig

“Er is veel onderzoek gedaan naar de interesse van kinderen voor causaliteit, maar deze onderzoeken vinden bijna altijd plaats in een onderzoekslaboratorium met zeer kunstmatige procedures en activiteiten”, zegt Margaret Shavlik van de Vanderbilt-universiteit in het Amerikaanse Tennessee.

Shavliks team onderzocht de voorkeur van 48 drie- en vierjarigen. Een volwassen vrijwilliger las hen uit twee verschillende verhalenboeken voor. Het ene boek vertelde waarom dieren zich gedragen zoals ze doen en waarom ze er zo uit zien. In het andere boek was de causale informatie minimaal, het beschreef enkel de kenmerken en het gedrag van de dieren.

Vroege geletterdheid

Nadien bleek dat de kinderen de voorkeur gaven aan het boek met meer causale informatie, melden de onderzoekers in Frontiers in Psychology.

“We denken dat dit resultaat te wijten is aan het natuurlijke verlangen van kinderen om te leren hoe de wereld werkt”, zegt Shavlik.

“Als kinderen inderdaad de voorkeur geven aan verhalenboeken met causale verklaringen, kunnen volwassenen op zoek gaan naar meer causaal-rijke boeken om samen met kinderen te lezen. Dat kan op zijn beurt de motivatie van het kind om samen te lezen vergroten, waardoor het gemakkelijker wordt om vroege geletterdheid te bevorderen.”

Verdere studies moeten uitmaken of causaliteit ook een sleutel kan zijn bij leeractiviteiten.

In onze boekenhoek vind je heel wat leuke kinderboeken rond duurzaamheid.