Schelpen en kalkhennep zorgen voor dampopen vloeropbouw

Dat schelpen grote voordelen bieden als ecologisch bouwmateriaal, is in eerdere artikels al ruimschoots aan bod gekomen. Schelpen zijn ook uitermate geschikt om te combineren met andere duurzame materialen. Denk bijvoorbeeld aan kalkhennep. In combinatie met schelpen levert dit een zeer dampopen en goed geïsoleerde vloeropbouw op.

Wanneer men kiest voor een vloeropbouw met schelpen en kalkhennep, fungeert de schelpenlaag als alternatief voor de klassieke betonplaat. De laag volle schelpen zorgt voor stabiliteit en vochtafvoer. Ze biedt ook al een zekere basisisolatie. Kalkhennep is echter een betere isolator en daarom komt bovenop de schelpen een laag van dit materiaal dat bestaat uit een mengsel van hennepvezels en kalk. De afwerking gebeurt doorgaans met een kalkchape waarop de uiteindelijke vloer kan geplaatst worden.

Liever schelpen dan beton

Het belangrijkste in bovenstaande vloeropbouw is dat de betonplaat vermeden wordt. Beton mag dan wel een zeer stabiel materiaal zijn, het is volledig dicht. Schelpen daarentegen zorgen voor een open geheel door hun drainerende eigenschappen. Vocht dat er ooit inkomt, kan ook gewoon weer weg.

Dat is ook dé reden waarom schelpen en kalkhennep een ideale combinatie vormen. Kalkhennep is namelijk zeer isolerend en ook best stabiel, maar het draineert niet.

Meestal volle schelpen, maar…

De schelpen zijn duurzaam gewonnen en werden ontzilt en ontdaan van organische vervuiling door ze te wassen met zoet water, waarna ze worden gezeefd op afmeting. Voor een vloeropbouw worden doorgaans volle schelpen gebruikt. Enkel wanneer er meer druksterkte vereist is, bijvoorbeeld op een plaats waar een buffervat voor warm water komt, kunnen we met gebroken schelpen werken.

De volle schelpen worden machinaal ingespoten. Dat zorgt ervoor dat ze al een stabiele laag vormen doordat ze in elkaar haken. Aandammen is dus doorgaans niet nodig.

Al deze schelpen worden ontgonnen uit de Oosterschelde en de Noordzee.

Belangrijk als je schelpen wil gebruiken voor de bouw is dat ze voldoen aan het KIWA certificaat K.21034/01.

Ecologische voordelen

Het gebruiken van schelpen heeft alleen maar voordelen tegenover traditionele materialen. Het is een duurzaam en natuurlijk materiaal. Ze veroorzaken dus geen schade aan de omgeving. Daarnaast kan je ze voor veel meer gebruiken dan enkel drainage. Denk bijvoorbeeld aan niet-capillaire opvulling van vochtige ruimtes, als bodemmateriaal voor tuinpaden en opritten, als bodembedekking rond planten en in perken, als droge laag onder houten terrassen, als egalisatiemateriaal bij de aanleg van kunstgras, enzovoort.

Bron: Ecoschelp

Foto: architectengroep barchi