Teken voor ons klimaat!

Op dinsdag 5 februari werd Sign For My Future gelanceerd in de Brusselse Muntschouwburg! De nationale media berichtten er reeds uitvoerig over. Als ambassadeur ondersteunt VIBE het doel van deze actie, namelijk een klimaatneutraal België realiseren tegen 2050. Daarom moeten de nieuwe regeringen aangespoord worden om een krachtig en solide klimaatbeleid op tafel te leggen. Zo kunnen we de opwarming van het klimaat onder 2 graden Celsius houden. Idealiter mikken we op 1,5 graden.

De oplossing? Kiezen voor goedkope, schone én groene energie van bij ons. Dit op het gebied van de industrie, het vervoer én gebouwen. Om dit te bereiken formuleert Sign For My Future drie concrete eisen:

  • Een klimaatwet: Een bindende wetgeving die duidelijke tussentijdse doelstellingen formuleert voor de regeringen. Deze klimaatwet zal het kader bieden voor de emissies van de volledige Belgische economie. Daarbij wordt vastgelegd hoeveel broeikasgassen we jaarlijks mogen uitstoten om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Zo kan een jaarlijks rapport worden opgevraagd om te bekijken of ons land de doelstellingen heeft behaald.
  • Een investeringsplan: Dit plan brengt in kaart hoeveel middelen we kunnen investeren in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. De overheden moeten tegen 2021 een concreet investeringsplan uitwerken dat vanaf eind 2022 in voege kan treden.
  • Een klimaatraad: Een groep experten met interfederale bevoegdheid. Zij evalueren het klimaatbeleid en geven aanbevelingen.

Wil je dat de toekomstige generaties een leefbare planeet kunnen bewonen? Teken dan nu én deel de link met je vrienden, familie, collega’s… Onderneem je zelf acties? Laat het ons zeker weten! Samen gaan we voor een klimaatneutraal België en een leefbare planeet!

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)