Vaatwasmiddelenmerk herstelt mee Turnhouts Vennengebied en sensibiliseert om water te besparen

Na de grootschalige ‘Save Water’-campagne deze zomer, zet Finish zijn inspanningen verder om Belgen bewust te maken van de waterschaarste in ons land. Daarvoor werkt het vaatwasmiddelenmerk samen met water-ngo Join For Water en Natuurpunt. Concreet willen ze 10.000 m2 vennengebied herstellen binnen het unieke Turnhouts Vennengebied. Door de waterhuishouding te optimaliseren, komt er in drooggevallen vennen opnieuw water en kunnen ze als ‘wetlands’ bijdragen aan een gezond waterecosysteem dat onze watervoorraden beter beschermt en biodiversiteit bevordert.

Deze zomer troffen de seizoensgebonden watertekorten in ons land bijna de hele bevolking. België is extra kwetsbaar voor droogte en kampt met waterstress, waarbij de vraag naar water groter is dan het aanbod. Dat komt doordat we een dichtbevolkt land zijn met veel verharding, maar ook doordat Belgen opvallend meer water verbruiken dan gemiddeld.

Ségolène de Fleurieu, Marketing & Trade Marketing Director Reckitt Benelux
Ségolène de Fleurieu, Marketing & Trade Marketing Director Reckitt Benelux

Ségolène de Fleurieu, Marketing & Trade Marketing Director Reckitt Benelux, het bedrijf achter het merk Finish: “Zolang het klimaat stabiel was, kwamen we nooit echt in de problemen. Maar de klimaatverandering zet onze watervoorraden onder druk. Daarom wil Finish Belgen aanzetten tot een bewuster watergebruik. Zeker omdat dat vaak een kwestie is van ‘foute gewoontes’ doorbreken, zoals vuile borden afspoelen voor je ze in de vaatwasser zet. Daarnaast willen we ons engagement tonen door projecten rond waterbeheer mee te financieren, zoals het herstel van het Turnhouts Vennengebied. Door de klimaatverandering zullen we wetlands meer dan ooit nodig hebben om onze watervoorraden te beschermen.”

75% minder wetlands in Vlaanderen

De afgelopen decennia verloor Vlaanderen maar liefst 75% van zijn wetlands: van 244.000 hectare in de jaren vijftig naar amper 68.000 hectare vandaag.

Bart Dewaele, directeur Join For Water
Bart Dewaele, directeur Join For Water

Bart Dewaele, directeur van de water-ngo Join For Water die zich internationaal inzet om wetlands te beschermen: “Wetlands vormen een buffer tegen overstromingen bij intense regenval én houden water vast tijdens lange droge zomers. Zo dragen ze bij aan een gezond en evenwichtig waterecosysteem. Om te vermijden dat de normale waterstanden in het gedrang komen, moeten deze wetlands dringend hersteld worden. Natuurpunt doet dat momenteel door vennen opnieuw waterrijk te maken door de optimalisatie van het waterpeil in het gebied.”

Filip Meyermans, Partnerverantwoordelijke Natuurpunt
Filip Meyermans, Partnerverantwoordelijke Natuurpunt

In Vlaanderen werkt Join For Water samen met Natuurpunt die in de Antwerpse Kempen het ‘Turnhouts Vennengebied’ beheert. Filip Meyermans, partnerverantwoordelijke Natuurpunt: “Dit natuurreservaat is circa 500 hectare groot en maakt deel uit van een nog uitgestrekter netwerk van heidegebieden in de regio. Het is een bijzonder waardevol en biodivers gebied binnen het Europese Natura2000-netwerk. We zijn blij dat Finish bijdraagt aan dit project door 10.000 m² vennengebied te helpen herstellen. Tegelijk zet Finish zich in om consumenten te sensibiliseren om globaal, op een duurzame manier, met water om te springen.”

Op de campagnesite deelt Finish alvast tips om thuis water te besparen.