Wat doet PVC speelgoed met je kind?

Speelgoed moet veilig zijn en liefst geen plastic bevatten. Houten speelgoed is het beste. Maar waarom is dat eigenlijk? Welke stoffen zitten er dan in plastic die het speelgoed niet veilig maken? Een van de grootste boosdoeners is speelgoed in PVC. Het speelgoed is niet enkel niet zo best voor onze kinderen, ook het milieu ondervindt grote nadelen.

Wat is PVC?

Om PVC te maken wordt chloor gebruikt. Tijdens de productie van PVC en tijdens de verbranding van PVC (in de afvalfase) ontstaat het zeer giftige dioxine. Dioxine komt terecht in onze leefomgeving en is vetoplosbaar. Dit betekent dat dioxine zich ophoopt in plantaardige en dierlijke vetten waardoor het onder andere in melk en vlees terecht komt. Inmiddels is aangetoond dat wij als gevolg hiervan allemaal dioxine in ons lichaam hebben.

Effecten van dioxine op kinderen

Uit de uitgangspunten van een langdurig onderzoek door kinderartsen naar de effecten van dioxine op kinderen blijkt dat de hoeveelheid dioxine die baby’s via de baarmoeder en borstvoeding binnenkrijgen vele malen hoger ligt dan de norm die geldt voor volwassenen. Uit het onderzoek blijkt dat de hoeveelheid dioxine die de ongeboren kinderen binnenkregen absoluut effect heeft op de ontwikkeling van de kinderen op latere leeftijd. De effecten bij kinderen die meer dioxine hadden binnengekregen in de baarmoeder of via borstvoeding waren negatief op het gebied van sociaal gedragagressie en zelfbeeld. Daarnaast is objectief het effect gemeten op de neurologische ontwikkeling en hieruit bleek dat een hoge dioxinebelasting een achterstand in de ontwikkeling veroorzaakt van gemiddeld drie jaar. Ook vertonen de kinderen met een hogere dioxine belasting een verminderd immuunsysteemen storingen aan de longfunctie.

Milieueffecten

Los van de gezondheidseffecten op kinderen zijn er natuurlijk de milieueffecten van PVC zoals het jaarlijks vrijkomen van 100.000 kilo kwik en 20.000 kilo lood in onze leefomgeving. Daarnaast is PVC absoluut niet biologisch afbreekbaar. Het is recyclebaar maar je komt er nooit meer vanaf. Welke giftige stoffen zitten er nog meer in speelgoed? Kijk hier voor een overzicht.

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)