Bouwsector engageert zich voor milieuvriendelijke kachels

Ongeveer 30% van het fijnstof en de dioxines in Vlaanderen is afkomstig van mensen die stoken met hout. “Kachels en ketels moeten correct geïnstalleerd en onderhouden worden”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Met de ondertekening van de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming engageren we ons om installateurs te informeren en te ondersteunen.” De bouwsector engageert zich voor milieuvriendelijke kachels.

Stoken met hout is een onderschatte bron van fijnstof en andere schadelijke stoffen. In Vlaanderen waren in 2016 ongeveer 30% van het fijnstof en de dioxines en meer dan 50% van het benzo(a)pyreen afkomstig van huishoudelijke houtverwarming. De belangrijkste oorzaken zijn het stoken met hout. En dan vooral in oudere en vervuilende kachels. Het slecht gebruik van die toestellen is een andere oorzaak. Verwarmen met hout leidt vooral in de winter tot een slechte lokale luchtkwaliteit. En dat zowel binnen- als buiten. Mensen brengen een groot deel van hun leven binnen door. De opstapeling van vervuilende stoffen kan op termijn schadelijk zijn voor hun gezondheid.

Oktober 2022

Om de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en de gezondheid te beperken, ondertekenden de Vlaamse overheid, de sector van de houtkachels, milieuverenigingen en sectororganisaties de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming. De Green Deal loopt gedurende vier jaar, tot oktober 2022.

Oude kachels vervangen

Ook de Confederatie Bouw, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en Bouwunie ondertekenden de Green Deal. Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie: “Laat het duidelijk zijn: verwarmen met hout kan in de toekomst zeker nog, maar het moet efficiënter en een pak milieuvriendelijker. Bouwunie engageert zich om de installateurs van verwarming extra te informeren over het belang en het nut van een goede dimensionering, een correcte installatie en onderhoud van kachels en ketels én van de rookkanalen. Het is ook belangrijk dat oude, vervuilende houtkachels versneld vervangen worden door nieuwe, milieuvriendelijkere exemplaren. Het gaat daarbij om meer dan een nieuwe kachel: ook de schouw en de rookafvoer moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door filters te plaatsen of de rookafvoer efficiënter te maken.”

Vijfde Green Deal

De Green Deals zijn een initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen doen voor een deal, en de overheid engageert zich om de knelpunten aan te pakken die de vergroening belemmeren.

De Green Deal Huishoudelijke Houtverbranding is de vijfde Green Deal in Vlaanderen, na de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit, de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, de Green Deal Circulair Aankopen en de Green Deal Brouwers.

Meer info: www.lne.be/green-deal-huishoudelijke-houtverwarming

Bron: Kamp C

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)