Condensatieketels: werking, rendement, kosten

Milieuvriendelijk en energiebesparend verwarmen wordt steeds belangrijker. Het is dan ook niet gek dat de condensatieketel steeds populairder wordt. De ketel combineert de twee voordelen perfect. Het rendement van een condensatieketel is hoog en de ketel zorgt voor een groot warmtecomfort.

Werking condensatieketels

Een condensatieketel haalt, net als overige cv-ketels, zijn warmte uit de verbranding van een bepaalde brandstof en de afkoeling van de gevormde rookgassen. Het grote voordeel van een condensatieketel is echter dat deze de rookgassen tot een veel lagere temperatuur kan afkoelen dan overige cv-ketels. Hierdoor gaat er minder warmte verloren via de afvoer van rookgassen en wint men aan warmte.

Er zijn drie principes van kracht:

  1. Hoe lager de temperatuur van het retourwater, hoe groter de afkoeling van de rookgassen. Bij een grotere afkoeling van de rookgassen kan de ketel meer warmte uit de brandstof halen. Voor een optimale werking sluit men de condensatieketel het best aan op een warmteafgiftesysteem op lage of zeer lage temperatuur.
  2. Bij de verbranding van de brandstof ontstaat naast rookgassen ook waterdamp. Deze waterdamp wordt afgevoerd met de rookgassen. De damp zal vloeibaar worden vanaf een bepaalde, voldoende lage, temperatuur. Hierbij wordt extra warmte afgegeven en de ketel kan deze warmte terugwinnen. Hoe lager de temperatuur van het retourwater, hoe meer damp vloeibaar zal worden.
  3. Een condensatieketel kan functioneren met een lagere watertemperatuur dan overige cv-ketels. Hierdoor zal hij minder warmte verliezen aan de omgeving.

Condensatieketels kunnen stoken met zowel aardgas als stookolie.

Rendement condensatieketels

Dor de condensatietechniek van een condensatieketel kan een veel hoger rendement worden behaald dan met overige cv-ketels. De oude generaties verwarmingsketels hebben doorgaans een rendement van 88%. Deze verwarmingsketels verliezen flink veel warmte aan de omgeving. Hoogrendementsketels behalen al een hoger rendement, namelijk van 92%. Dit wordt flink ingehaald door de condensatieketel. Een condensatieketel behaalt een rendement van maarliefst 109%. 

Kosten condensatieketel

De kosten van condensatieketels hangen natuurlijk af van de kwaliteit van de ketel, maar ook van het vermogen. Hoe groter het vermogen, hoe duurder de ketel. De prijs van een condensatieketel varieert van € 2.000 tot € 3.000 (exclusief plaatsing). Hier kan je vrijblijvend offertes en aanbieders van condensatieketels vergelijken.

Het wordt altijd aangeraden om een condensatieketel te laten plaatsen door een erkend installateur. Let tevens op de kwaliteitslabels op de ketel. Voor ketels die werken op stookolie is dit het Optimaz-Elite label. Voor ketels die werken op aardgas is dit het HR-Top label.

Premie condensatieketel

Voor beschermde afnemers s er een premie beschikbaar van de netbeheerder. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op sociale maximumprijzen. Wanneer zij een nieuwe condensatieketel laten plaatsen kunnen zij een premie ontvangen van 800 euro per individuele condensatieketel.

Spread the word, please. Thank you!

Interessant? Delen mag! :-)