Bouwen met Stro – Michel Post

Titel: Bouwen met Stro
Auteur: Michel Post

Er is iets aan een gebouw van stro en leem dat gevoelens oproept die traditioneel gebouwde huizen niet hebben. Is het het gebruik van natuurlijke materialen, de afwezigheid van giftige stoffen en straling, de kwaliteit van de lucht, de demping van het geluid of hebben de architectuur en de knuffelmuren er iets mee te maken? Waarschijnlijk dragen alle hierboven genoemde punten bij aan de weldaad van een “strobalen” huis. Hoe het ook komt… Een huis van stro spreekt tot de verbeelding en is een bijzonder goed alternatief voor de gangbare manier van bouwen en dan niet alleen vanuit een ecologisch standpunt.

Projecten in Nederland

Dit boek bevat veel inspirerende, voltooide projecten in Nederland van gebouwen, die zijn gebouwd met stro. Ook wordt de geschiedenis van bouwen met stro en de huidige Nederlandse regelgeving ten aanzien van bouwen besproken. Daarnaast wordt gekeken naar de verschillende bouwtechnieken. Het is niet meer zozeer de vraag: “Waarom zou iemand willen bouwen met stro?”, maar meer de vraag: “Op welke manier kan ik bouwen met stro?”

Wat vinden lezers?

Rond 1900 heeft het bouwen met stro zich in Amerika ontwikkeld. Een van de eerste bekende strobouwhuizen in Nederland staat in Ouwerkerk, Zeeland (1998). Deze uitgave staat vol informatie over de eigenschappen van het materiaal, regels, geschiedenis etc. Maar ook een negentiental in Nederland gerealiseerde projecten wordt behandeld met foto’s en een korte toelichting. Bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het bouwen met stro (en vaak ook leem). De uitgave is rijk voorzien van mooie kleurenfoto’s. Met projectoverzicht, literatuur en bronvermelding. De auteur is architect en heeft ervaring met deze bouwmethode.

Ir. R.J. Wijntjes

Boek bestellen