Gezocht: 1 miljoen handtekeningen om bijen en boeren te redden

Velt is 1 van de 90 organisaties die het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren lanceert. Bedoeling is om het gebruik van synthetische pesticiden tegen 2035 uit te faseren, boeren te ondersteunen naar een landbouw zonder pesticiden en zo de bijen en de natuur te redden.

‘Als we met dit initiatief tegen september 2020 1 miljoen handtekeningen verzamelen, moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement onderzoeken of en hoe ze de eisen van de campagne in wetgeving kunnen omzetten’, zegt Nathalie Allard, campagnecoördinator bij Velt.

Bijen broodnodig

Twee derde van onze dagelijkse groenten en fruit zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten, maar het  gebruik van pesticiden speelt hen parten.

‘Zo zijn neonicotinoïden – de meest schadelijke pesticiden voor bijen – in 2019 nog steeds toegelaten door de Belgische overheid voor gangbare landbouwers. Daarom is deze campagne noodzakelijk’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘Ook boeren zijn hierbij belangrijk. We wensen te benadrukken dat we boeren niet in een negatief daglicht willen plaatsen. Velt draagt boeren die met respect voor mens en milieu lekkere producten telen een warm hart toe.’

Met dit Europees Burgerinitiatief roept Velt de Europese Commissie daarom op om wetsvoorstellen in te dienen voor:

  • De uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035: Tegen 2030 zou 80% van de synthetische pesticiden in de EU-landbouw verboden moeten zijn, te beginnen met de gevaarlijkste, om tegen 2035 100% vrij te zijn van synthetische pesticiden.
  • Herstel van de biodiversiteit: De natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden moeten hersteld worden zodat landbouw en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan.
  • Steun voor boeren in de omschakeling: Het (Europese) landbouwbeleid moet hervormd worden door prioriteit te geven aan kleinschalige, gevarieerde en agro-ecologische landbouw.
  •  

Hoe deelnemen?

Via www.velt.nu/red-bijen-en-boeren kan iedereen die de natuur, bijen en boeren een warm hart toedraagt het initiatief ondertekenen, en dat tot en met september 2020.